ALOHA TERRANOVA d.o.o.
za poduku stranih jezika i prevođenje
KarlovacProgram mentalnog i intelektualnog razvoja
za djecu od 4 do 13 godina
Djeci je igra najvažniji dio života, a osim što je njima to zabavno, preko igre se može puno naučiti. Kroz igru se može postići da djeca učenje gledaju kao nešto zabavno, što im kasnije omogućava bolji uspjeh i učinkovito savladavanje problema jer je to način da se djetetu razviju intelektualne, kognitivne i socijalne sposobnosti.

ALOHA program Vašem djetetu omogućava stvaranje korisnih navika koje će mu pomoći i olakšati usvajanje sadržaja te će postići bolji akademski uspjeh
.

Ovaj program osmišljen je za djecu u dobi od 4 do 13 godina. Potiče njihov mentalni razvoj, i to na zabavan način.

ALOHA Mental Arithmetic povećava inteligenciju djece zahvaljujući edukacijskom programu temeljenom na tri ključne točke: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Abakus je alat za računanje koji vuče podrijetlo od drevne Mezopotamije, usavršili su ga Grci, a stoljećima se koristi u Kini. Zovemo ga i praocem današnjih kompjutera, a u ALOHA metodi koristi se kao sredstvo za mentalnu aritmetiku, vizualizaciju i uravnotežen razvoj obje moždane polutke, odnosno za razvoj cjelokupnog kognitivnog i intelektualnog potencijala djece.

ALOHA označava Abacus Learning of Higher Arithmetic, a kroz više od 20 godina, proširio se u preko 30 zemalja na 5 kontinenata i u više od 4000 centara širom svijeta pohađa ga oko 5 milijuna djece. Jedna od glavnih karakteristika ovog programa je njegov razigran i interaktivni karakter.

Djeca uče i u isto se vrijeme zabavljaju, zahvaljujući didaktici i metodologiji u kojoj igre imaju važnu ulogu. Djeca se nauče bolje koncentrirati i stoga brže uče i obavljaju svoje domaće zadaće; poboljšavaju sposobnost računanja i razvijaju sposobnost efikasnog rješavanja problema.

Više informacija o programu, metodama rada, vremenu održavanja i cijenama: info@terranova.hr

 

Nastavu organiziramo i u Jastrebarskom (CZK) i Ogulinu (O.Š. Ivane Brlić Mažuranić).

     
  Kako sve to funkcionira?

Izračunajte napamet sljedeće: 123 + 456 – 13 – 48 + 534 = ?

Možete li vjerovati da dijete od 7 godina ovo napamet točno izračuna za svega nekoliko sekundi?

Nevjerojatno, ali istinito.

Polaznik ALOHA programa mentalno („u glavi“) točno računa brže od kalkulatora ili kompjutera, koristeći internacionalno akreditiranu metodu mentalne aritmetike.
 
 

 

Što se postiže ALOHA programom?

Korištenjem jedinstvene metodologije koju je osmislio tim znanstvenika istraživača, ovaj program razvija vještine mentalne obrade podataka stimuliranjem obje moždane polutke, što kognitivne i intelektualne procese čini bržima i učinkovitijima. Rezultati programa, dokazani znanstvenim istraživanjem, izuzetan su razvoj sljedećih područja:

* koncentracija i fokus
* povećanje radne i dugotrajne memorije
* brže učenje
* izuzetne matematičke i analitičke vještine
* vještine rješavanja problema
* vještine opažanja,
* slušanja i primjene naučenoga
* kreativnost i vizualizacija
* samopouzdanje i socijalne vještine
* povećanje IQ-a (kvocijenta inteligencije)

 
 
Cijene


Cijene jednog stupnja je 1.920,00 kn, plativo u 5 rata po 384 kn ili 4 rate po 480 kn, s time da se zadnja rata plaća prije završnog ispita.

   Abakus – cijena 168,00 kn (ALOHA ruksak i majica gratis)
   Abakus i knjige nisu uračunati u cijenu programa

Knjige za program Kids (školarci) i Tiny Tots (predškolci) – 1.stupanj
1. Knjiga A – za rad na satu
2. Knjiga B – vježbe za zadaću, prema danima
3. Knjiga Pažnja i koncentracija (koristi se dva stupnja)
4. Knjiga Test brzine i diktiranje brojeva (koristi se dva stupnja)

Ukupna cijena knjiga za 1. stupanj: 154,00 kn

BESPLATNI NASTAVNI MATERIJALI ZA PRVU RAZINU ZA SVE KOJI DOĐU NA PREZENTACIJU I UPIŠU SVOJE DIJETE U PROGRAM.

Raspored prezentacija za roditelje i igraonica za djecu u Karlovcu, Gundulićeva 8:
subota, 09. veljače 2019. u 11 sati
subota, 16. veljače 2019. u 11 sati.

Dolazak na prezentaciju/igraonicu je potrebno potvrditi telefonom/emailom:
047 416 296 ili info@terranova.hr
 
Tečajevi     Instrukcije     Prevođenje     ALOHA     Zaposlenje     O nama     Kontakt
       
  a. Ulica Ivana Gundulića 8, Karlovac  t. 047 416 296 m. 099 432 0070
 Skype: terranova.hr  e.
info@terranova.hr
 
    Copyright: TERRANOVA 2012